Tájékoztató!


A leendő első évfolyamos és a már tanulói jogviszonnyal rendelkező hit és erkölcstan oktatásban érintett tanulók és szüleik tájékoztatása a Bükkaranyosi Általános Iskolában.

2024.03.05. (kedd) 14:00.

Vincze Angéla – Katolikus hitoktató

Szombathy Dénes – Református hitoktató