Intézményi adatok


A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 • 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 • 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 • 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 • 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat
 • 5. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 • 6. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 • 7. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 • 8. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
 • 9. Tanév helyi rendje – 2014/2015-ös tanév
 • 10. Elérhetőségek
 • 11. A vezetői ügyelet rendje a 2014/2015-ös tanévben
 • 12. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 • 13. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 • 14. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 • 15. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke