Tanáraink


Igazgató:

Ruska Attiláné – tanító

Bemutatkozás

1991-től tanítok ebben az iskolában, mint tanító. Az alsó tagozatosok oktatása mellett osztályfőnöki teendőket is ellátok. Munkám során számos sikerélményben volt részem tanítványaim által. Dobogós helyezést értünk el szavalóversenyeken, mesemondó és nyelvtanversenyeken. Büszkeséggel tölt el, hogy az évek alatt több diákom is bekerült 8 osztályos gimnáziumba. Mégis legnagyobb érdemnek azt tartom, hogy régi tanítványaink ma már gyermeküket hozzák az iskolánkba, bízva a lelkiismeretes oktató- nevelő munkánkban.


Tanári kar:

Cservák Katalin – tanító, BTMN-s tanulók fejlesztésre

Bemutatkozás

2006-ban végeztem a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán tanító szakon, magyar műveltségi területtel. 2012- ben kezdtem el a Bükkaranyosi Általános Iskolában dolgozni a végzettségemnek megfelelően. Alsó tagozatban osztályfőnöki feladatokat látok el, illetve 5-6. osztályban magyar nyelvet és irodalmat tanítok. A tanulás megszerettetése mellett nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek megszeressék a könyveket és az olvasást.

 

 

Szabó Éva Lilla – tanító

 • rajz
Bemutatkozás

Szabó Éva Lilla vagyok. A tanítói diplomám megszerzése után, az egykori általános iskolámban kezdtem el tanítani. A pályám során elvégeztem a rajz tanári szakot, majd a vizuális és környezetkultúra mesterképzést. Végzettségem szerint oktatok, felső tagozaton rajzot, alsóban osztályfőnök vagyok. Célul kitűzve tanítványaim sikerélményét, tehetségüket és tudásukat megmérettetve, számos versenyen és pályázaton végeztünk dobogós hellyel. A pedagógiában az értelmi képességek fejlesztésén és a jellemformáláson túl, hiszek a szeretet eszközként történő használatában.

Sutkó Mihály – tanár

 • testnevelés
Bemutatkozás

Sutkó Mihály vagyok. 2016 márciusától tanítom a testnevelést a Bükkaranyosi Általános Iskolában. Tantárgyamnak köszönhetően lehetőségem volt az iskola minden tanulóját megismerni. Nagy eredménynek tekintem a tavalyi Bükk kupa megszervezését, melyen több tanítványom is kiválóan szerepelt.  Jó kapcsolatot ápolok különböző sportágak vezetőivel, így segítséget tudok nyújtani a sportolni vágyó tanulóknak.

Szabó-Pap Zsolt – tanár

 • matematika
 • informatika
Bemutatkozás

Feltöltés alatt.

Szőlősiné Tóth Zsuzsanna – tanító

 • informatika – műv. ter.
Bemutatkozás

Sajószentpéteren élek, és 2003 óta tanítok az iskolában alsó tagozatosokat és felső tagozaton informatikát. Nagyon szeretem az iskola családias légkörét, ahol a gyerekek jó hangulatban és szép környezetben élhetik gyerekkoruk legszebb éveit. Büszke vagyok arra, hogy tanítványaim bármelyik iskolában megállják helyüket, és örömmel jönnek iskolába. Évek óta szervezem a Diákönkormányzat munkáját, ahol a diákokkal közösen munkálkodunk hangulatos, érdekes programokon, műsorokon.

Sztankainé Kőrössy Rita – tanár

 • magyar – angol
Bemutatkozás

2003-ban végeztem a Miskolci Egyetemen magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelv szakon. Nyelviskolában tanítottam általános, üzleti és egészségügyi angol szaknyelvet 10 évig, és nyelvvizsgákra is felkészítettem a tanítványaimat. 2014 óta tanítok itt a Bükkaranyosi Általános Iskolában a felső tagozaton magyar nyelvet és irodalmat, az összes évfolyamnak pedig angol nyelvet. Miskolcon lakunk a férjemmel, az általános iskolás kislányunkkal és a bölcsődébe járó kisfiunkkal.


Óraadó tanárok:

Ambruzsné Tóth Katalin – óraadó tanár

 • fizika
Bemutatkozás

1979 óta tanítok az iskolában matematikát és fizikát. Az évek során folyamatosan osztályfőnök is voltam. Szeretek ünnepi műsorokat szervezni a tanulókkal. Az utóbbi években eredményt értem el a táblajátékos oktatás terén, hiszen a Hejőkeresztúri Országos Hétpróbás Táblajáték versenyen 6-8. helyezést értek el a tanulók 80 versenyző közül.

Veréb Máté – óraadó tanár

 • Földrajz
 • Természetismeret

Rasztóczky Emese – óraadó tanár

 • ének-zene
 • történelem
Bemutatkozás

Rasztóczky Emese vagyok. Óraadóként éneket tanítok alsó és felső tagozaton. Mivel az iskola tanulói különösen szeretnek énekelni, az órákon igyekszünk sok-sok dalt tanulni. Többek között az október 23-ai ünnepségre készültünk a tanári kis zenekarral és a lelkesen éneklő gyerekekkel; a kistokaji népdalversenyen pedig 2 tanulónk szerepelt eredményesen. A továbbiakban is szeretnék Bükkaranyos kulturális eseményein és ünnepségein részt venni az iskola tanulóival ill. az iskolák közötti versenyeken jó helyezéseket elérni.

Németh Rita – gyógypedagógus – SNI fejlesztés

Bemutatkozás

Feltöltés alatt…

 

Benedek-Malik Erika –óraadó tanár

 • Biológia
 • Kémia

Kántorné Kolláth Dóra – tanár/napközis nevelő

 • etika
 • dráma

Dallos Petra – tanár/napközis nevelő


Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók:

Nagyné Pálinkás Tímea – hivatalsegéd

Kállai Attila Béla – karbantartó

Barsi Péter – rendszergazda

Varga Viktória – iskolatitkár