Tanáraink


Igazgató:

Ruska Attiláné – tanító

Bemutatkozás

1991-től tanítok ebben az iskolában, mint tanító. Az alsó tagozatosok oktatása mellett osztályfőnöki teendőket is ellátok. Munkám során számos sikerélményben volt részem tanítványaim által. Dobogós helyezést értünk el szavalóversenyeken, mesemondó és nyelvtanversenyeken. Büszkeséggel tölt el, hogy az évek alatt több diákom is bekerült 8 osztályos gimnáziumba. Mégis legnagyobb érdemnek azt tartom, hogy régi tanítványaink ma már gyermeküket hozzák az iskolánkba, bízva a lelkiismeretes oktató- nevelő munkánkban.


Tanári kar:

Cservák Katalin – tanító, BTMN-s tanulók fejlesztésre

Bemutatkozás

2006-ban végeztem a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán tanító szakon, magyar műveltségi területtel. 2012- ben kezdtem el a Bükkaranyosi Általános Iskolában dolgozni a végzettségemnek megfelelően. Alsó tagozatban osztályfőnöki feladatokat látok el, illetve 5-6. osztályban magyar nyelvet és irodalmat tanítok. A tanulás megszerettetése mellett nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek megszeressék a könyveket és az olvasást.

Kiss Márton – tanító

 • történelem műv. ter.
Bemutatkozás

Kiss Márton vagyok, illetve iskolai körökben Marci bácsi. Budapesten születtem 1989. december 9-én és ott is éltem 26 éves koromig, majd meghajolva a női nem nagysága előtt, Miskolcra költöztem. Budapesten a Szent Margit Gimnáziumban végeztem középiskolai tanulmányaimat és tettem le az érettségi vizsgát 2008-ban. Még ebben az évben felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karára, ahol 2016-ban, Ember és társadalom műveltségterületen tettem sikeres államvizsgát.

Eddigi, szerény számú éveim alatt voltam már kőműves segéd, festőinas, díszletépítő egy filmgyárban, dolgoztam sportboltban, a Fővárosi Növény- és Állatkertben, és sok más egyéb helyen, de amit mindig is szívemhez közelállónak éreztem és érzek mind a mai napig, az az emberekkel és főként a gyerekekkel való közös munka és játék. Családi hátteremből kifolyólag – nagycsaládosok vagyunk – sokat voltam táborokban és forogtam mind felnőttek, mind pedig gyerekek társaságában. Mikor nagyobb lettem és nem rám kellett vigyázni, akkor én vettem át a gyermekvigyázó szerepet. Öt éven keresztül babysitterkedtem, ahol első kézből tapasztalhattam meg a gyerekekkel való tanulás és bánás csínját-bínját.

A Bükkaranyosi Általános Iskolában 2016 szeptemberétől kezdtem meg pedagógusi pályafutásomat. Képesítésem az alsó 4 évfolyamra korlátozódik, ám történelmet és a hozzá kapcsolódó hon- és népismeretet oktathatok az 5. és a 6. évfolyamokon is. Jelenleg matematikát, környezetismeretet, vizuális nevelést, technikát és táblajátékot tanítok az alsó tagozaton, míg felsőben a már fentebb említett történelem és hon- és népismeret tantárgyakat. Ezeken felül mind a 8 évfolyamnak én tanítom az erkölcstant. Szívesen és nagy elánnal veszek részt az iskola programjaiban. Ilyen volt az Október 6.-i megemlékezés és még szintén októberben az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára szervezett ünnepség. Szeretném ösztönözni a gyerekeket is arra, hogy legyen bátorságuk kiállni az emberek elé, ha máshol nem is, az iskola keretein belül szervezett programokon mindenféleképpen.

Örömömre szolgál, hogy egy olyan helyen taníthatok, nevelhetek és munkálkodhatok, mint Bükkaranyos, mert a nagyvárosi zsúfoltság és az emberek közti elidegenedés helyett itt megélhetem – nem csak néhány ember csoportosulásaként – a közösség összetartozásának minden pozitív és – természetes velejárójaként – negatív dolgait. Felemelő érzés úgy végigmenni az utcákon, hogy ahol emberekkel találkozom, mindenkinek lehet köszönni és ők vissza is fognak köszönni. Ez lehet Önöknek természetes, de nekem majdhogynem idegen, hiszen a budapesti forgatagban az emberek már sokszor arra is rossz szemmel néznek, aki esetleg mosolyogva megy végig a köztereken. A csodás táj és a vidéki lét elvarázsol és ámulatba ejt. A csönd, mely számtalanszor körülölel, mikor kisétálok a szántóföldekre, beborít és megnyugtat. Azt súgják a szelek, a fák, azt zúgják a bogarak, hogy jó itt létezni, dolgozni, megélni minden pillanatot.

Hivatásomat szeretném maradéktalanul megélni és végezni! Számomra az a fontos, hogy a jövő nemzedékei elhivatott, felelősségteljes emberek legyenek, akik nem félnek megtenni azt, amit meg kell tenniük, ám emellett meghallják a szív szavát is! Arra törekszem, hogy a gyerekek lelkét a jóság útján vezessem, hogy mindig és mindenben meglássák a szépet.

Szabó Éva Lilla – tanító

 • rajz
Bemutatkozás

Szabó Éva Lilla vagyok. A tanítói diplomám megszerzése után, az egykori általános iskolámban kezdtem el tanítani. A pályám során elvégeztem a rajz tanári szakot, majd a vizuális és környezetkultúra mesterképzést. Végzettségem szerint oktatok, felső tagozaton rajzot, alsóban osztályfőnök vagyok. Célul kitűzve tanítványaim sikerélményét, tehetségüket és tudásukat megmérettetve, számos versenyen és pályázaton végeztünk dobogós hellyel. A pedagógiában az értelmi képességek fejlesztésén és a jellemformáláson túl, hiszek a szeretet eszközként történő használatában.

Sutkó Mihály – tanár

 • testnevelés
Bemutatkozás

Sutkó Mihály vagyok. 2016 márciusától tanítom a testnevelést a Bükkaranyosi Általános Iskolában. Tantárgyamnak köszönhetően lehetőségem volt az iskola minden tanulóját megismerni. Nagy eredménynek tekintem a tavalyi Bükk kupa megszervezését, melyen több tanítványom is kiválóan szerepelt.  Jó kapcsolatot ápolok különböző sportágak vezetőivel, így segítséget tudok nyújtani a sportolni vágyó tanulóknak.

Szabó-Pap Zsolt – tanár

 • matematika
 • informatika
Bemutatkozás

Feltöltés alatt.

Szőlősiné Tóth Zsuzsanna – tanító

 • informatika – műv. ter.
Bemutatkozás

Sajószentpéteren élek, és 2003 óta tanítok az iskolában alsó tagozatosokat és felső tagozaton informatikát. Nagyon szeretem az iskola családias légkörét, ahol a gyerekek jó hangulatban és szép környezetben élhetik gyerekkoruk legszebb éveit. Büszke vagyok arra, hogy tanítványaim bármelyik iskolában megállják helyüket, és örömmel jönnek iskolába. Évek óta szervezem a Diákönkormányzat munkáját, ahol a diákokkal közösen munkálkodunk hangulatos, érdekes programokon, műsorokon.

Sztankainé Kőrössy Rita – tanár

 • magyar – angol
Bemutatkozás

2003-ban végeztem a Miskolci Egyetemen magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelv szakon. Nyelviskolában tanítottam általános, üzleti és egészségügyi angol szaknyelvet 10 évig, és nyelvvizsgákra is felkészítettem a tanítványaimat. 2014 óta tanítok itt a Bükkaranyosi Általános Iskolában a felső tagozaton magyar nyelvet és irodalmat, az összes évfolyamnak pedig angol nyelvet. Miskolcon lakunk a férjemmel, az általános iskolás kislányunkkal és a bölcsődébe járó kisfiunkkal.


Óraadó tanárok:

Ambruzsné Tóth Katalin – óraadó tanár

 • fizika
Bemutatkozás

1979 óta tanítok az iskolában matematikát és fizikát. Az évek során folyamatosan osztályfőnök is voltam. Szeretek ünnepi műsorokat szervezni a tanulókkal. Az utóbbi években eredményt értem el a táblajátékos oktatás terén, hiszen a Hejőkeresztúri Országos Hétpróbás Táblajáték versenyen 6-8. helyezést értek el a tanulók 80 versenyző közül.

Bihariné Papp Gyöngyi – óraadó tanár

 • Biológia
 • Földrajz
 • Természetismeret
Bemutatkozás

Feltöltés alatt…

Rasztóczky Emese – óraadó tanár

 • ének-zene
 • történelem
Bemutatkozás

Rasztóczky Emese vagyok. Óraadóként éneket tanítok alsó és felső tagozaton. Mivel az iskola tanulói különösen szeretnek énekelni, az órákon igyekszünk sok-sok dalt tanulni. Többek között az október 23-ai ünnepségre készültünk a tanári kis zenekarral és a lelkesen éneklő gyerekekkel; a kistokaji népdalversenyen pedig 2 tanulónk szerepelt eredményesen. A továbbiakban is szeretnék Bükkaranyos kulturális eseményein és ünnepségein részt venni az iskola tanulóival ill. az iskolák közötti versenyeken jó helyezéseket elérni.

Németh Rita – gyógypedagógus

Bemutatkozás

Feltöltés alatt…


Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók:

Nagyné Pálinkás Tímea – hivatalsegéd

Érsok Ernő – karbantartó

Barsi Péter – rendszergazda

Varga Viktória – iskolatitkár


Tanáraink elismerései