Iskolánkról


Múlt

Bükkaranyos Miskolctól 20km-re fekvő kis község a Bükk lábánál. A lakossága közel 1550 fő.

Iskolánk 1962-ben épült a falu egyik kiemelkedő dombján. Csodálatos panoráma tárul az ide látogató vendégek, az itt dolgozók, s a tanulók elé.

Az intézmény vezetésére Lakatos János, majd Korán István igazgató úr kapott megbízást az akkori fenntartótól. Az intézményvezetésük alatt még összevont osztályokban folyt a tanítás. 1969-ben Kovács Lajos lett az intézmény igazgatója. Hosszú éveken át a családjával együtt azon fáradozott, hogy a bükkaranyosi gyerekeknek minél jobb körülményt biztosítson a mindennapi tanuláshoz. 1974-től csoportbontásra került sor. Nyolc évfolyammal 8 csoportban tanulhattak a diákok. Napközit és tanulószobát is működtetett a fenntartó.

1987-től az iskola vezetését Érsok Lajosné igazgató vette át. Vezetői ciklusa alatt két tanteremmel bővült az intézmény, így megszűnt a délutáni tanítás. Pályázat keretén belül sikerült kialakítani a salakpályát, a betonos udvart, s korszerűbbé tenni a tisztálkodási lehetőségeket. Az ÉMÁSZ-nak köszönhetően informatika szaktanteremmel bővült az intézmény.

A jó közösségi szellemben a tanár és a diák is szívesen, nagy örömmel töltötte az idejét. A jó hangulathoz hozzájárultak a megmérettetések is a körzeti tantárgyi versenyeken, a sporteseményeken és a kulturális szórakozást nyújtó rendezvényeken. A pedagógusok lelkes munkájának köszönhetően több diák körzeti ill. megyei helyezést ért el.

2007-től 2009 őszéig Kovács Margit igazgató irányította az iskola életét. Ezen időszak alatt a tantestület bekapcsolódott az IPR oktatásba. Ennek köszönhetően jelentősen bővült az iskola technikai felszereltsége. Minden osztályba infokommunikációs eszközök kerültek, valamint új táblák és berendezési tárgyak. Az ő munkájának köszönhetően megteremtődtek a XXI. századi intézményi felszereltség feltételei.

2009-2016 az intézményvezető Váradi Józsefné

2016- tól  Ruska Attiláné

Bukkaranyos_iskola_rajz

Jelen - Komplex Instrukciós Program

A Komplex Instrukciós Programot 6 éve vette át az iskolánk a Vodafone támogatásával a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolától. Kovácsné Dr. Nagy Emese vezetésével 5 éven át történt az utókövetés.

Ezen idő alatt közel 2000 vázlatot állított össze a tantestület, s a gyerekek ugyanennyi KIP-es órán vettek részt. A mi iskolánk minta a többi iskola számára.

A program tartalmazza a KIP-et, a táblajáték órákat, a differenciált órákat és a Generációk Közötti Párbeszédet (GKP).

A KIP-es órán a tanulóink 4-5 fős csoportokban dolgoznak. A csoportok a napi tananyaghoz kapcsolódóan különböző nyílt végű feladatot kapnak. Ezeknek a feladatoknak több megoldása is lehetséges, többféle képességet megmozgatnak. A csoportmunka elkészítésére szánt idő 15-20 perc. A gyerekek – a megoldás közben – megtanulnak kulturáltan vitatkozni, érvelni, miközben felhasználják a tanórán tanultakat és a gyakorlatban alkalmazzák, elmélyítve vele a tudásukat. Mindenki figyel, mert a feladatok érdekesek, felkeltik a gyerekek tudásvágyát. Az óra játékosnak tűnik az izgalmas feladatoknak köszönhetően, így a gyerekek szívesen, szinte játszva tanulnak. A közös munka öröme igazi közösséggé kovácsolja őket.

A csoportfeladatot egyéni, névre szóló feladatok követik, melynek összeállításánál a tanulók képességeit vesszük figyelembe. Ezáltal valósul meg a differenciálás, tehetséggondozás.

Minden tanulónak sikerélménye van, mert a tudásával, munkájával hozzájárult egy közös munka sikeréhez.

A tanórák 15-20 %-ban alkalmazzuk ezt a módszert.

A gyerekek az órák során megtapasztalják, amit mi is vallunk:

Mindenki jó valamiben!

0002