Tájékoztatás!


A leendő első évfolyamos és a már tanulói jogviszonnyal rendelkező hit és erkölcstan oktatásban érintett tanulók és szüleik tájékoztatása a Bükkaranyosi Általános Iskolában.

2023.03.08. (szerda) 14:00.

Vincze Angéla – Katolikus hitoktató

Szombathy Dénes – Református hitoktató

Juhász Géza – Görög Katolikus hitoktató