Aktuális


Pályázat Intézményvezető beosztás ellátására.

Emberi Erőforrások Minisztere
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
alapján
pályázatot hirdet
Bükkaranyosi Általános Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.15 – 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj Zemplén megye, 3554 Bükkaranyos, Rákóczi utca 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. január 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patakiné Farkas Ágnes nyújt, a 06-46/795-220-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Miskolci Tankerületi Központ címére: 3527 Miskolc, Selyemrét út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/048/14794-1/2019, valamint a beosztás megnevezését: Bükkaranyosi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527 Miskolc, Selyemrét út 1.). A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Bükkaranyosi Általános Iskola Intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Sportnap

2019. október 10-én sportnapot tartottunk a Bükkaranyosi Általános Iskolában. A gyerekek kipróbálhatták, milyen csocsóbábúnak lenni, ugrálóvárban tökéletesíthették az egyensúlyérzéküket, zumbázhattak, trambulinon szaltózhattak és megismerkedtek a floorball nevű játékkal.


Író-olvasó találkozó

2019. október 8-án iskolánk egy író-olvasó találkozónak adott otthon, melyet jelenlétével Vig Balázs író, számos sikeres gyermekkönyv szerzője tisztelt meg. Nagy izgalommal és lelkesedéssel vártuk őt, hiszen Puszirablók című könyvével már megismerkedtünk, s annak alapján remek időtöltés ígérkezett. Nem is csalódtunk, mindannyiunkat magával ragadott az egyszerre humoros, másrészről mozgásos előadás, melynek szerves részei lehettünk. Ezúton is szeretnénk neki megköszönni az értékes időt, melyet velünk töltött és reméljük, ha ideje engedi, még találkozhatunk vele máskor is.


Pályaválasztási szülői értekezlet

Nyolcadikos tanulóink pályaválasztás előtt állnak. Ennek megkönnyítése érdekében a Pedagógiai Intézet munkatársa ellátogatott intézményünkbe. A tanulóknak ismertette a továbbtanulási lehetőségeket, majd tesztet töltöttek ki a gyerekek. A foglalkozás után szülői értekezlet keretében a szülőknek is tájékoztatást adott a középfokú intézményekről, a felvételi eljárás menetéről. A teszt eredményei alapján tanácsokat adott az érdeklődő szülőknek gyermekükkel kapcsolatban. A tájékoztató és az azt követő beszélgetés elősegítette tanulóink számára a megfelelő iskolaválasztást.


Műszaki Pályaválasztási Fesztivál

Nyolcadikos tanulóink műszaki pályaválasztási kiállításon vettek részt a Miskolci Egyetem Sportcsarnokában. A kiállításon a műszaki szakközépiskolák mutatkoztak be. A tanulók nagy érdeklődéssel próbáltak ki minden lehetséges dolgot. Robotokkal ismerkedhettek, fúrtak-faragtak, sok érdekes eszközt megismertek. Szívesen töltöttek ki teszteket, hiszen ezért kisebb ajándékokat, noteszt, tollat, sorkiemelőt kaphattak. A rendezvényen való részvétel elősegítette, hogy a középiskolákat, egyes szakmákat jobban megismerjék tanulóink.

Ambruzsné Tóth Katalin
osztályfőnök


Október 6-ra emlékeztünk

2019. október 4-én emlékeztünk meg az iskolában az 1848-49-es szabadságharc vértanú halált halt hőseiről, más néven az aradi 13-ról. A megemlékező műsort az 5.-6. osztály szervezte és adta elő, méltóképpen felidézve a magyar történelem e szomorú, ám egyszersmind felemelő, dicső eseményét.


Szépen szóló társulat

2019. október 3-án iskolánkba látogatott a Szépen szóló színház egy mesés-zenés előadással. A magyar népmesék nyúlpásztora elevenedett meg előttünk, s a sok móka és kacagás mellett énekeltünk, táncoltunk is. Vendégeink voltak az előadáson a Bükkaranyosi Óvoda csemetéi, akik gyerekszínészként működtek közre a műsorban, hiszen ők alakították a királyt, a királylányt és a nyuszikat is.


A világ legnagyobb tanórája

A 2019. szeptember 30. és október 4. közötti héten részt vettünk egy nemzetközi, azaz világszintű, ország- és kontinenshatárokon túlnyúló rendezvényen, a Világ legnagyobb tanóráján. Ennek keretében csatlakoztunk egy élő, online videokonferenciához, ahol jobban megismerhettük a biodiverzitást, más néven az élőlények sokszínűségét, ennek a fontosságát és azzal is foglalkoztunk, hogy miket tehetünk mi a környezetünk épségének megóvása érdekében.


Európai Diáksport Nap

2019. szeptember 27-én, pénteken a Bükkaranyosi Általános Iskola csatlakozott az MDSZ szervezésében életre hívott Európai Diáksport Napjához. Eseménydús sportnapot szerveztünk aznapra, hiszen a kitűzött táv lefutása után akadálypályák és különböző ügyességi feladatok várták a gyerekeket.

A reggeli rövid eligazítás során ismertettük tanulóinkkal a nap menetét. Az első „műsorszám” a 2019 méter futás volt. A domborzati viszonyok miatt nehezített futást az első helyezett kicsivel több, mint 10 perc alatt teljesítette, ám minden induló büszke lehetett magára, hiszen ha futva, ha kocogva, ha néhol sétálva, de teljesítette a távot.

Kis pihegés után következtek a tornacsarnokban felállított akadálypályák és ügyességi játékok. A gyerekek célba rúgtak, célba dobtak, szlalomoztak, zsámolyokon és gerendán egyensúlyoztak, de szaltóversenyt is hirdettünk a trambulin használatba vételével.

Az egészséges táplálkozás jegyében folyamatosan biztosítottuk a megfelelő mennyiségű folyadék utánpótlását, majd a sok játéktól és testmozgástól kimerült gyerekeket gyümölcstállal vártuk.

Hű maradva az „Ép testben, ép lélek.” közmondáshoz, mindannyian fáradtan, ám egyszersmind feltöltődve és boldogan tértünk haza.